Derfor vil de vente med omstridt løype i Stjørdal

Kommunedirektøren vil vente med å ta stilling til om Stjørdal kommune skal tillate snøscooterløype ved Selbuskogen. Foto: Tore Meek / NTB