Ungdom overfalt: – Skal ha blitt lagt i bakken og slått