Ansatte i skolen opplever vold og trusler flere ganger i uken