Slik gikk det etter vannlekkasjen på Sykehuset Levanger