Forsvarsdepartementet meldte at Forsvarets befalsskole flyttes – nå trekker de meldingen