Disse eiendommene ble kjøpt og solgt i Stjørdal i desember

foto