Fører av lastebil skal ha rygget på bil og kjørt fra stedet