Meråker-politikerne utsetter museets framtid

foto