– Det er veldig bra at kommunen tar i bruk ny teknologi

foto