Ulovlig mobilbruk i trafikken bekymrer politiet

foto