NLM Gjenbruk planlegger ny bruktbutikk i Norhallen.

– Det er to grunner til dette. For det første bidrar overskuddet fra en slik gjenbruksbutikk til å hjelpe mennesker til å få et bedre liv. Samtidig har dette også et miljøaspekt. Vi gjenbruker det som er produsert fra før i stedet for å kaste og produsere nytt, sier Kjell Kolbrek.

Han sitter i styret for den planlagte bruktbutikken i Stjørdal og er lokal krumtapp arbeidet for å få etablert gjenbruksbutikken.

Rimi-lokalene

Den planlagte gjenbruksbutikken blir ingen liten sjappe. Det handler om rundt 1.100 kvadratmeter der den tidligere Rimi-butikken holdt til.

Dermed blir det golvplass nok til å vise fram varene som butikken kan by på.

Begrepet «gjenbruksbutikk» forteller om en filosofi der man selger ting som folk ikke lenger har bruk for, men som andre kanskje kan tenke seg å kjøpe.

– Vi vil ta mot alt, fra kopper og kar, glass, klær, bøker, møbler. Men det vi mottar, må være helt, rent og salgbart, understreker Kolbrek.

Frivillige

Etter planen åpner butikken en gang over sommerferien, kanskje i august eller september. Den er avhengig av frivillige som kan tenke seg å gjøre en innsats.

Ifølge Kjell Kolbrek har NLM Gjenbruk nemlig ingen lønnede ansatte.

– Det betyr at vi trenger mennesker som kan tenke seg å gjøre en innsats. Jeg ser for meg at vi må ha 20-30, kanskje 40 frivillige for å få fordelt oppgavene. Jeg har kontaktet en god del. Vi inviterer også til et orienteringsmøte på tirsdag for personer som kan være interessert, sier han.

Kaffekrok

– En annen viktig side ved en slik gjenbruksbutikk er en kaffekrok der mennesker kan komme inn, sette seg ned og ta en kopp kaffe og gjerne finne noen å prate med. Vi legger ikke skjul på vårt kristne utgangspunkt. Vi har et ønske om å være et medmenneske - om jeg kan bruke et så høytidelig uttrykk, sier Kolbrek.

NLM Gjenbruk hadde i fjor 25 millioner kroner i overskudd. Hele overskuddet blir brukt til å finansiere utviklings- og hjelpeprosjekt.

NLM Gjenbruk har rundt 1.300 frivillige medarbeidere som driver rundt 30 gjenbruksbutikker rundt om i landet. Virksomheten er tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband, en kristen organisasjon som driver misjon og hjelpearbeid rundt om i verden.