Jernbaneverket bygger ny Værnes holdeplass. Dermed kan det blir mer attraktivt for flypassasjerer å reise med tog til og fra Trondheim Lufthavn, Værnes.

- Den nye holdeplassen skal bli universelt utformet for å være bedre tilgjengelig for alle, og det skal legges til rette for at de som tar toget enkelt kan bevege seg mellom holdeplassen, flyterminalen og hotellet, sier prosjektleder John Ivar Mogseth i Jernbaneverket.

Opprustes for 84 mill

Kostnad for prosjektet er 84 millioner.

- Arbeidene er allerede igang og det er planlagt at den nye holdeplassen skal være ferdig i november 2014, forteller Mogseth.

Utbyggingen er samordnet med den pågående og storstilte utbyggingen av Trodheim Lufthavn Værnes.

Klimatisert venterom

Værnes holdeplass får ny plattform med takoverbygg, nytt kundeinformasjonsanlegg bestående av informasjonsskjermer og høyttaleranlegg, ny møblering med benker.

Det skal videre bli trapp, heis og rulletrapper mellom venterom og plattform og klimatisert venterom med sitteplasser.

Det blir direkte adkomst fra flyterminal til venterom, og det blir også adkomst til hotell og flyterminal fra venterommet via gangbru.

Prosjektleder John Ivar Mogseth. Foto: Jernbaneverket.