Mindre laks tatt opp, men flere kvinner har fisket