Ungdom skal ha truet ansatte på institusjon med kniv