Tollere stanset vogntog på E14. I førerhytta skjulte det seg flere smuglervarer