Rykket ut etter melding om røykutvikling i garasje