Ihvertfall var det trangt om plassen da festens toastmaster – og lagets forretningsfører – Magnar Rønning starta «bordhaillet». Blant hovedinnslaga ved det nyyyydelige soddbordet var framføring av jubileumsberetninga, som baserer seg på tidligere beretninger fra Per Aarnes, og som Magnar Rønning satte ord til. Beretninga vitner om et lag med stor betydning og aktivitet, helt fra starten i 1911. Lånke Landbrukslag, i likhet med fleste, lokale bondesamvirker, ble raskt en økonomisk bærebjelke for landbruk og gårdsdrift.

Mange så nytten av å handle i fellesskap, og gevinstene var store. Slik har laget også fungert det meste av tida, gjennom en innkjøpsavtale med Felleskjøpet. Noen ganger har det vært høylydte forhandlinger om priser og avtaler, som seg hør og bør, men avtalene har ikke ødelagt det generelt gode klimaet mellom kjøper og selger.

Pr. i dag er landbrukslaget en livskraftig 90-åring, med god oppslutning og økonomi. Under markeringa på søndag ble Magnar og Karin Rønning applaudert for sitt sterke engasjement i den daglige lagsdrifta.

– Laget er dere stor takk skyldig. Uten dere ville ikke 90-åringen hatt så godt helse som han har, sa styreleder Olav Havdal til det driftige paret.

Related content