Oppretter sak etter diesellekkasje ved ny E6-tunnel