Rekordbesøk: – Dette gir oss lyst til å fortsette også neste år

foto