Småbrukarlaget vil stoppe gang- og sykkelvegen

Kommunestyret har vedtatt å legge gang- og sykkelvegen over matjorda på nordsida av E14 ut fra sentrum. Nå har Bonde- og Småbrukarlaget i Stjørdal og Meråker levert formell klage på vedtaket. Foto: Jan Erik Sundoy