Småbrukarlaget vil stoppe gang- og sykkelvegen

foto