Sjåføren skyldte på kløe og smartklokke. Dermed slapp han å betale bota