Satt nesten tre timer i kø: – Vi slipper ikke unna, vi heller