Møtet med elgoksen endte med tur til sykehuset for Jon Ole. Nå må geværet stå i skapet når jakta starter

foto