Forsvarsdepartementet bekrefter: Befalsskole flyttes til Kjevik