Fire folkevalgte søker fritak. Dette er årsaken

foto