Stort trykk på «nye» hytter: – Folk vil dit det er godt med snø