Drapssiktet stjørdaling fengsles til rettssaken starter