Ber om tempo i arbeidet: – Det dreier seg om å gjøre E14 bredere, rettere og tryggere

foto