Undersøker mulighetene for å bygge fabrikk og vindmøllepark