Undersøker mulighetene for å bygge fabrikk og vindmøllepark

foto