Dette huset ble solgt for nær sju millioner. Se alle kjøp og salg av eiendom i september

foto