Det blir invitert til felles julemiddag for enslige i bygda neste år