Seks personer involvert i ny kollisjon på E6

foto