Drapssiktet i Stjørdal har forklart seg for politiet