100 ukrainske soldater på plass i Norge – skal trenes av Heimevernet

foto