Leger risikerer bøter - nå vil Kjerkol endre reglene

foto