Dette arbeidet koster 30 millioner kroner mer enn planlagt og skulle vært ferdig for to år siden

foto