Nye aktører er på vei inn. Nå har næringsparken fått svar på pengesøknaden

Befaring i Kopperå tidligere i høst. Nå har kommunestyret bevilget penger til opprusting av bygningsmassen. Foto: Ivar Værnesbranden