Leder for styret av helseforetaket blir Paul Hellandsvik, tidligere kommunelege i Stjørdal, nå direktør ved Sintef, Unimed.

Det nye spenningsmomentet er hvem som skal bekle stillngen som administrativ leder. Nord-Trønelags kandidat er fylkeshelsesjef Asbjørn Hofsli, sier fylkesordfører Merethe Storødegård. Hun er svært glad på hjemstedet Stjørdal og hele Nord-Trøndelags vegne.

- Det er en stor dag, sier Storødegård, som har engasjert seg sterkt for få helseadminitrasjonen til Stjørdal.

Dragkampen har stått mellom spesielt Stjørdal og Ålesund. Molde og Trondheim har også vært kandidater.