Politikerne i Stjørdal har laget seg en eldreplan med hjemmebasert omsorg som den absolutte grunnpillaren. Dette synliggjøres gjennom satsingen på utbygging av kommunale bosentre, og nedbyggingen av sykehjemsplasser i kommunen. Politikerne uttaler sjøl om beveggrunnen for denne ønskede utvikling at tiden med aldersheimsrom erstattes av nyere tid med behov for større boenheter, omsorgsleiligheter, også for eldre. Kravet til standard har endret seg, heter det.

Nå ser vi at Stjørdal ikke er i en særstilling blant de større kommunen i fylket i sin iver etter å bygge nes institusjonene for heldøgns pleie og omsorg. I det hele tatt synes kommunene å være «dyktig» på dette. Ja, trolig for flink. Det går for hardt ut over brukere og pårørende. For det kommunen kort og godt gjør her, det er å fjerne tilbud, redusere tilbud, naturlig nok for å spare penger. Stjørdal planlegger fortsatt nedbygging av sykehjemsplasser. Bosenter og bokollektiv er i planene erstatningen. Tre store enheter snakker vi om, Stjørdal Bosenter, Hegra Bosenter, og 28 boenheter for aldersdemente på Fosslia

Men hvor blir det av disse prosjektene? Som alle har trodd skal komme. Som faktisk for to av dem forlengst skulle vært i gang i følge de første planer. I dag, snart ett og et halvt år etter at Skatval Bosenter sto ferdig, har ikke våre politikere klart å komme i gang med neste trinn i utviklinga av eldreplanen med byggestart av bosenteret i sentrum. Nå vet vi politikerne gjerne gir ansvaret til rådmannen for dette, særlig etter at det er klart at det ikke blir noen byggestart i år, verken i sentrum eller i Hegra.

Vi lar de ansvarlige krangle om ansvaret. Imens blir ikke Stjørdal Sykehjem nedlagt. Sykehjemsplassene består. Og Eldreplanen rakner. For det er faktisk nå grunnlag for å spørre, blir det i det hele tatt noen gang noe av Stjørdal Bosenter? Femti nye leiligheter i sentrum som kunne ha stått ferdige om et halvt års tid om det ikke var somlet.