Folk har blitt vant til «julehuset», men så tidlig ute har de aldri vært før

foto