Malvik og Stjørdal får flyktninger ut i arbeid

foto