Tre små søyler er det eneste de 32 husstander i borettslaget og sameiet Husby vil se av søpla si når det hele er på plass.

Husby er først ute med en slik løsning her i kommunen, men det er et system som er på full fart i mange kommuner.

– Dette blir veldig bra. For det første blir det mye penere. Det blir minimalt med lukt og kortere vei å gå. Vi slipper å ta opp plass for søppelcontainere på parkeringsplassen og på sikt tror vi også det blir billigere, sier styreleder i velforeninga, Ove Gulaker.

Både Innherred Renovasjon (IR) og leverandør Namdal Ressurs var på plass ved fellesplassen da det ble gravd hull for betongkummen i Husby. De regner med at flere borettslag i kommunen vil velge tilsvarende løsning.

– Bra for nærmiljøet

– Vår oppgave som interkommunalt renovasjonsselskap (IR) er å tilrettelegge for best mulig avfallshåndtering, og dette er å ta vare på nærmiljøet på en helt annen måte enn tidligere, sier Bjørn Heggelund, leder ved IR.

– Vår erfaring er at opplegget med søylene innbyr til å være mer ordentlig og nøye i håndteringen av søpla. Nettopp fordi det ser bra ut, sier Heggelund.

Søylene plasseres åpent og tilgjengelig. Hver bruker har en nøkkel til det elektroniske åpningssystemet, som gjør at ikke uvedkommende kan benytte søylene. Det er åpning for å kaste vanlig avfall og sikring slik at ingen kan falle nedi.

Tre søyler

Det er én søyle for matavfall, én for pair og en tredje for restavfall. Når en av innercontainerne er fulle vil det gå automatisk varsling til avfallsselskapet, som vil sørge for tømming. Med en kran løftes innkastsøylen og beholderen slik at innholdet kan deponeres.

Spesielle renovasjonsbiler er konstruert for å hente og spyle beholderne, men det er ikke aktuelt å investere i en slik bil for stjørdalsdistriktet det første året i hvert fall, sier Heggelund. Først må det bli en del flere brukere. IR vil leie bortkjøringen i starten.

Også nye boligfelt

– Kan for eksempel folk i ei gate så sammen og få et sånt system i stedet for de vanlige plastdunkene ved hvert hus?

– Ja, det går an i prinsippet, hvis man er 30 eller flere husstander. Det spørs hvor lang distanse folk er villige til å gå for kaste søpla. I første runde tilbyr vi borettslag, sameier og nye boligfelt.

Håper å spare

Hver husstand må betale abonnement tilsvarende liten rest (140 brundunk) til renovasjonsselskapet. I tillegg kommer nedbetaling av investeringen.

– Investeringen kommer seg på ca. 170.000 kroner for å få på plass kummer og søyler, med gravearbeid og det hele. Vi tror det vil lønne seg over tid, men vi hadde uansett ikke noe annet valg slik vi så det da vi fikk presentert denne muligheten. Det var dårlig tilrettelagt for avfallshåndtering fra utbyggers side her i boligfeltet. Først bestilte vi en masse dunker, men det fungerte ikke slik de ble stående. De bare blåste overende og forårsaket rot. Siden har vi hatt en uholdbar løsning med vanlige containere og brundunker på parkeringsplassen. Så her har vi prioritert å investere i avfallssystem framfor mange andre fellesprosjekter, sier Ove Gulaker.