Varaordfører Ole Herman Sveian (Sp) inviterte stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Heidi Greni til møte med ledelsen ved Betania Malvik og Lukas-stiftelsen. Bakteppet for det hastig arrangerte møtet midt i fellesferien er at en av de tre største arbeids-plassene i Malvik kommune ikke har fått fornyet sin avtale med Helse Midt-Norge om rehabiliteringstjenester. Noe som kan resultere i at Betania ved årsskiftet får redusert sin aktivitet med 90 prosent.

Kortene fordelt

–Nå er anbudsrunden avsluttet og kortene fordelt. Slik jeg har forstått det vil Betania anke beslutningen fra Helse Midt-Norge. Når vi tar med to av Senterpartiets stortingsrepresentanter, Kjersti Toppe som er vår helsepolitisk talskvinne på Stortinget og Heidi Greni som representerer Sør-Trøndelag på Stortinget, er det for å få en beskrivelse av situasjonen og hva Betania kan finne på videre dersom det verste utfallet blir en realitet, sier Ole Herman Sveian, som er svært bekymret for de 100 arbeidsplassene som kan gå tapt.

Mulighetene finnes

–Det som skjer her har skjedd andre steder i landet. Dette betyr at antallet ideelle institusjoner reduseres i forhold til de private kommersielle aktørene. Målet som er satt av Stortinget er å opprettholde de ideelle organisasjonene med den fagkompetansen som er bygd opp. Jeg ser utfordringene ved at Betania skal kunne overleve i fire år uten avtaler med Helse Midt-Norge, sier Kjersti Toppe.

–Det er fullt mulig å håndtere anbudene på en annen måte enn det som er gjort her. De ideelle organisasjonene kan få langsiktige avtaler med helseforetaket. Det finnes muligheter for å gjøre dette mer forutsigbart dersom det er vilje til stede, sier Toppe, som viser til at statsråden kan og har i andre tilfeller grepet inn og instruert helseforetak om hvilke kriterier som skal vektlegges når tilbudene vurderes.

Skal tåle å tape

–Vi skal tåle å tape en anbudskonkurranse dersom vilkårene er like. En reell konkurranse der andre aktører får oppdragene er helt greit. Men vi opplever ikke å ha fått reelle forhandlinger, selv om vi kom godt ut på to av de tre kriteriene som er lagt til grunn i anbudet. Det forhandlingsmøtet vi hadde med Helse Midt-Norge opplevde vi mer som et informasjonsmøte hvor vi fikk beskjed om hvorfor Betania ikke fikk fornyet avtalen, sier administrerende direktør Tor Inge Skjøtskift i Lukas-stiftelsen, som eier Betania Malvik.

Dette blir feil

–I dag har vi fått en forklaring fra Betania, og jeg kan ikke gå god for hva som har foregått i anbudskonkurransen. Men er dette riktig er det beklagelig dersom det ikke har vært reelle forhandlinger med helseforetaket om pris, som er en av tre kriterier som skal telle med når oppdragene fordeles. Er det korrekt at Betania ikke har fått mulighet til å forhandle om pris blir det etter min mening feil, sier stortingsrepresentant Heidi Greni.

–Det bør ikke være slik at pris alene skal være avgjørende når valget står mellom de ideelle og kommersielle leverandører av helsetjenester. Kontinuitet og faglig kvalitet burde vektlegges i større grad. Nå er det slik at overskuddet for de ideelle virksomhetene går tilbake i driften, mens de store kommersielle aktørene er med for å tjene penger som hentes ut av driften, sier Greni.

Skal kjempe for nye oppdrag

–Nå skal vi jobbe for å få gjort om vedtaket som fordeler oppdragene om rehabilitering fra Helse Midt-Norge. Men vi må samtidig kjempe for å få på plass nye avtaler med helseforetaket og andre aktører. Vi er i tenkeboksen og ser på mulighetene for å få avtaler direkte med St. Olavs Hospital, og å se på mulighetene for oppdrag fra kommunene og større arbeidsplasser som kan ha behov for det vi kan tilby her ved Betania Malvik, sier Tor Inge Skjøtskift.

Stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Heidi Greni ble invitert av partikollega og varaordfører i Malvik, Ole Herman Sveian, til Betania for å få informasjon om den alvorlige situasjonen for kommunens tredje største arbeidsgiver. Foto: Trond Nøstberg