Flere reiste til utlandet i påsken: Tok over 400 koronatester på Værnes

foto