- Det er ikke bare de eldre kjøperne som tar seg råd til disse boligene