35 prosent av de alvorlige narkosakene i Trøndelag politidistrikt produseres i Værnesregionen.

Økningen på bruk, besittelse og oppbevaring er på 21 prosent i årets seks første måneder sammenlignet med samme tidsperiode i fjor. Når det gjelder alvorlig narkokriminalitet har antall saker økt fra 5 til 12 fra 2016 til 2017. Tallene fra Trondheim lufthavn Værnes er inkludert.

– Det viser at narkotika er tilgjengelig i regionen. Ønsker man å få tak i narkotika, så klarer man det. Men vi har ingen indikasjon på at det er mer narkotika i omløp. Dette handler om politiets ressursbruk og satsing, sier stjørdalslensmann og driftsenhetsleder for politiet i Værnesregionen, Marit Helene Stigen.

Nasjonalt er det nedgang i narkotallene – 6 prosent på alvorlig narkokriminalitet og 11 prosent på bruk, besittelse og oppbevaring.

Det er mengden narkotika som avgjør hva som klassifiserer alvorlighetsgraden.

Større fagmiljø

Stigen presiserer at den store oppgangen i Værnesregionen så langt i år kan forklares med at politiet og Tolletaten på flyplassen på Værnes produserer flere saker. Men sett bort fra det som skjer på Værnes, så er det fortsatt en liten økning.

– Vi vet det finnes mørketall, og spesielt på alvorlig narkotikakriminalitet kan økningen bli enda større i tiden som kommer. Vi ligger tett inntil grenseovergang på vei, jernbane og i luftrommet. Dette er en langsiktig jobb, og den må gjøres sammen med kommunen, Konfliktrådet og Ungdomskontakten, for å nevne noen, sier Marit Helene Stigen.

Størsteparten av de totale beslagene er hasj og amfetamin. Lensmannen opplyser at personer er tatt med narko i regionens alle seks kommuner.

– For å ta Meråker som et eksempel; det har vært flere alvorlige saker i løpet av det siste året. Deler av det kan knyttes til grensa, men det gjelder også «vanlige» innbyggere.

Politiet har ikke øremerket flere ressurser enn tidligere til å bekjempe narkotika. Marit Helene Stigen forteller at de jobber på en annen måte nå etter at politibetjentene i Meråker, Stjørdal, Frosta, Selbu, Tydal og Malvik fikk felles oppmøtested på Stjørdal lensmannskontor.

– Tidligere satt vi på hver vår tue på dette fagfeltet, men nå jobbes det mer systematisk i alle de seks kommunene. Vi har samlet ressursene, fått et større fagmiljø og laget nye rutiner, sier Stigen.

Ruskontrakter

Hun skulle helst sett at det ikke fantes narkotika i Værnesregionen, men hun er likevel tilfreds med at politiet har beslaglagt så mye som de har gjort.

– Vi har bedre kontroll og mer oversikt nå enn tidligere. Men vi må se realiteten i øynene, det er en samfunnsutfordring, understreker Stigen.

Politiet avslørte en god del narkotikabruk med den tverretatlige satsingen i Stjørdal sentrum i vinter i forbindelse med flere voldssaker blant ungdom.

– Vold og rus hører sammen, sier Stigen.

Lensmannen satser på forebyggende tiltak, først og fremst for å hindre nyrekruttering. Marit Helene Stigen har en klar målsetting om at de seks kommunene i Værnesregionen skal kunne tilby ruskontrakter til ungdommer.

– Det er ulike løsninger for det pr. i dag. Vi ønsker primært å hjelpe brukerne, og er ikke ute etter å «ta» noen.

– Gjør politiet nok for å bekjempe narkotika?

– Som på alle fagområder så ønsker vi alltid å gjøre mer. Vi prioriterer det høyt og setter inn riktige og nok ressurser når vi må, mener Stigen.