Kommunens IT-leder, Elin Wikmark Darell, brukte noen timer av ferien sin til å skumme gjennom søkerlisten til den ledige jobben som IKT-konsulent i går. Hun er glad for den store interessen, men ikke veldig overrasket.

– Det har vært nedgang i IT-bransjen, og det har mange steder vært bemanningsreduksjoner. Med bakgrunn i dette forventet jeg iallfall 50 søkere og kanskje opp mot 100. Nå stoppet det på 91, og det betyr iallfall at vi har mange meget godt kvalifiserte å velge blant, sier Darell.

Hun leder kommunens IT-avdeling som med den nye stillingen vil bestå av 5,5 årsverk, i tillegg til to lærlinger. Darell er eneste kvinne i avdelingen, og søkerlisten til den nye jobben er også meget mannsdominert. Av de 91 søkerne er det bare tre kvinner, mens 88 menn har søkt.

– Hvordan tolker IT-lederen den store interessen?

– Det tyder på at Stjørdal kommune er en meget attraktiv arbeidsplass, og vi har mange spennende utfordringer foran oss. Alt som har med data og telefoni å gjøre i kommunens virksomheter er jo innom oss. Pr. i dag har vi driftsansvar for ca 1000 pc-er, i tillegg til elevmaskinene på skolene, sier Darell.

Så langt har Darell ikke gått nøye gjennom alle søknadene, men skaffet seg et første overblikk. Det hun ser er mange spennende søkere med meget gode kvalifikasjoner.

– Ja, her er det mange som er velkvalifisert på generelt grunnlag. Når det gjelder spesielle arbeidsoppgaver for den nyansatte, vil det avhenge litt av hvilken spisskompetanse vedkommende har. Vi forsøker nemlig å sørge for at de enkelte medarbeiderne har hvert sitt felt de behersker ekstra godt.

– Når starter den ene heldige av de 91 i Stjørdal kommune?

– Helst så snart som mulig, men det er selvsagt mange som har jobb og oppsigelsestid å jobbe ferdig. Men jeg har håp om å gjøre ferdig intervjuene i løpet av august, slik at jeg kan sende ut tilbud til den vi bestemmer oss for i månedsskiftet august/september, sier IT-leder Elin Wikmark Darell.