Dømt til fengselsstraff etter å ha truet vitne og ekskone