Rådmannen trosser flertallet i formannskapet i Meråker, som tidligere har signalisert at de er positive til å gi dispensasjon.

Rådmannen går nemlig fortsatt inn for å si nei til huset som Jon Petter Hernes har satt opp på Brentåsvollen.

Onsdag behandler formannskapet søknaden på nytt etter at den har vært ute på en høringsrunde.

Ja eller nei

Rådmannen understreker at dette handler om å si ja eller nei til dispensasjon for et fritidsbygg.

Og så lenge hensynene som ligger til grunn for bestemmelsene i kommuneplanens arealdel blir vesentlig tilsidesatt, kan ikke kommunen gi dispensasjon, skriver rådmannen blant annet i saksframlegget.

Hvis kommunen skal gi dispensasjon, krever de at fordelene i så fall er klart større enn ulempene. Og han ser ingen klare samfunnsmessige fordeler ved å si ja til dispensasjon.

Runddans

Saken har beveget seg som en jo-jo siden kommunen i fjor høst la ned byggeforbud. Hernes mente at dette var et bygg han kunne sette opp i kraft av seterretten sin.

Kommunen mener derimot at dette er et fritidsbygg ettersom det ikke drives aktivt jordbruk på gården, og at en søknad om dispensasjon skal behandles i tråd med dette.

Saken har også vært innom fylkesmannen på veien rundt i systemet.

Ikke relevant

Rådmannen understreker at kommunen ikke bestrider seterretten. Men seterrett eller ikke seterrett er ikke relevant i denne sammenhengen.

Både kommunens landbruksfaglige vurdering og fylkesmannen har fastslått at de omstridte husene ikke er driftsbygninger knyttet til landbruket. Dermed må det søkes om dispensasjon som for en ordinær hytte, og søknaden må behandles i tråd med dette.