Det er funnet sju nye lokaliteter for stor salamander i Stjørdal. De fleste av disse, ligger i områder som blir berørt ved bygging av den planlagte motorparken.

Stor forekomst

– Med sine sju nye lokaliteter for stor salamander i kommunen, er Stjørdal nå den kommunen i fylket med størst forekomst av arten. Vi er større enn de to neste kommunene, som er Frosta og Levanger, til sammen, og vi er nå oppe i elleve lokaliteter totalt, sier en godt fornøyd Jon Kristian Skei, som er Dr. scient ved NTNU, og som er spesialist på salamander.

Skei vil at funnet av salamander skal hensyntas i videre regulering av området

På rødlista

Stor salamander (Triturus cristatus) står på den såkalte ”rødlista” med status som sårbar. Det vil si arter som har høy risiko for utdøing. Stjørdal har blitt tildelt ansvar for spesielt å ta vare på denne salamanderen, et ansvar ordfører Johan Arnt Elverum har tatt på seg, ved å ha skrevet under countdown 2010, der han med lokalt engasjement skal bidra til å stanse tapet av biologisk mangfold.

Får betydning

– Dette kom litt brått på, men det er helt klart at hensynet til de nye funnene av stor salamander vil få betydning når reguleringen av området skal gjøres. Jeg vil ikke skrinlegge planene om motorpark i området enda. Sammen med Fylkesmannen må vi finne ut hva området skal reguleres til, men det er vel ingen tvil om at hensynet til salamanderen vil spille en viktig rolle her, sier Johan Arnt Elverum.